Κατασκευαστές

Κατασκευαστές ονομάζονται εν συντομία τα καταστήματα τα οποία διαθέτουν προϊόντα διαφόρων ειδών και εταιριών.

Κατασκευαστής σημαίνει όταν μια επιχείρηση έχει κατασκευάσει την κατηγορία του μέσα στο Chaniaeshop.gr και προβάλει σε μια σελίδα όλα του τα προϊόντα.

Powered by connective-people.com